Kuvauspaikkoja Puolangalla

Paikka 1: Siikavaaran luonnonsuojelualue.

Siikavaara, Rännivaara, Teerivaara ja Kometto. Nämä suojelualueeseen kuuluvat vaaranhuiput ovat yli 300 metrissä ja korkein kohta Rännivaarassa on 384 metriä meren pinnan yläpuolella. Tämä on näin ollen myös korkeimpia kohtia koko Kainuussa. Näiltä vaaroilta löytyy kuvauspaikkoja, joista näkee kauas (ilman hakkuuaukeaa vaaran rinteillä). Näitä paikkoja ovat ainakin Teerivaaran itäreuna, Rännivaaran länsireuna ja paljon kuvattu Kometto. Alueen halki kulkee UKK-reitti, jonka varrella on Metsähallituksen ylläpitämiä laavuja. Laavuja sijaitsee mm Aapronlammella, Lakilammella sekä Kometossa.

Talvella kuvatessa olen pannut merkille, että n. 350 metrin korkeudella kantaa suksi lumella huomattavasti paremmin, kuin alempana vaaran rinteillä. Kerran Rännilammella hanki kesti jopa kävellä pienellä alueella, missä tuuli oli kovimmin päässyt puhaltamaan. Korkeammalla myös metsä on hieman harvempaa ja parempi hiihtää.

Vaarat sijaitsevat Suolijärvellä ja Siikavaaraan pääsee Suolijärventieltä vasemmalle käntyvää Siikavaarantietä pitkin. Kesällä tietä pääsee helposti P-paikalle asti, josta lähtee polku kohti UKK-reittiä. Talvella tien auraus päättyy noin kilometri ennen P-paikkaa. Komettoon mennään Siikajärventietä ja P-paikalle tie on auki ympäri vuoden.

Tarkemmat ajo-ohjeet sekä kartat löytyvät täältä: www.luontoon.fi/siikavaara

Kuvauskohteita Siikavaaran alueella ovat pääasiassa maisemat, yksityiskohdat ja erilaiset luonnonilmiöt, kuten talvisin tykkylumen peittämät kuuset. Vaarassa Rännilammen laidassa olen seurannut myös teerien soidinta parina keväänä.


_____________________________________________________

Paikka 2: Kempasvaaran näköalatorni.

Joukokylästä Pesiöntietä Suomussalmen suuntaan ajetaan reilut 2 km, josta käännytään oikealle Heinäläntielle. Heinäläntietä parin kilometrin jälkeen käännytään vielä oikealle Kempasvaarantielle, jota pitkin pääsekin Kempasvaaran päälle asti. Opastus risteyksissä on uusittu ja näin paikka löytyy helposti.
Kempasvaaralla näköalatornin lisäksi on makkaranpaistokatos, wc ja päivätupa. Näkymä näköalatornista rajoituu luoteesta itään tornin vieressä olevan kuusikon vuoksi, mutta näkymä on kuitenkin laaja ja kantama pitkä.

Maisemakuvauksen lisäksi Kempasvaaralla voi kuvata myös laajaa kasvien kirjoa, sillä vaaralla on luonnonniitty, jota hoidetaan talkoilla. Näköalatorni on hyvä paikka kuvata maisemaa eri vuoden- ja vuorokaudenaikoina, sillä auton saa ihan lähelle ja näin ollen paikalle pääsy on helppoa myös talvella.


_____________________________________________________

Paikka 3: Liejeenjoen koski ja vesiputous.

Liejeenjoki on vähävetinen pieni joki, joka laskee Heinijokeen. Erikoisuutena siinä on kuitenkin vuolas kapea koski keväisin ja sievä pieni vesiputous. Kuvauspaikka sijaitsee Hoikanvaarantien varressa lähellä tietä. Eli ensin ajetaan Puolangalta Kajaanin suuntaan n. 15 km, josta kääntyy Hoikanvaarantie vasemmalle. Soratietä ei tarvitse kulkea kuin reilu kilometri, jonka jälkeen jalkaudutaan tien oikealle puolelle. Joki löytyy noin sadan metrin päästä tieltä lähimmillään. Paikkaa kannattaa tutkailla tarkemmin kartasta.

Kuvauskohteina kosken pienet yksityiskohdat ja vesiputous.


_____________________________________________________

Paikka 4: Kusetin, pieni vesiputous

Kusetin on pieni vesiputous Puolangan Joukokylässä. Putous on noin kaksi metriä korkea ja sijaitsee Lakisuon eteläpäässä. Paikan löytää ajamalla Joukokylästä Tonkovaarantietä joitakin kilometrejä ja kääntymällä Poussuojantielle, jota pääsee autolla ainakin Nuottilammelle saakka. Tästä on kävellen vielä reilu kilometri matkaa kohteelle. Lähistöllä kulkee UKK-reitti ja matkan varrella on myös laavu ja tulentekopaikka.

Putous sijaitsee pienessä kurussa ja kesäisin se on vähävetinen. Paikka on pienuudestaan huolimatta mielenkiintoinen, sillä kohteen vastakkaisella puolen on kallionkieleke, josta putousta on hienoa katsella.

Comments are closed